Liberalerna har länge drivit frågan om husläkare.

 

Att du som patient känner trygghet och förtroende för din vårdcentral och får träffa en läkare som du känner och som känner dig. Att inte behöva träffa olika läkare som du måste berätta din historia för.

 

Tillsammans besökte vi i valrörelsen två halländska vårdcentraler och träffade ansvariga och personal. Man höll med oss om att ett system med fast läkarkontakt är att föredra och att läkarna då får ett begränsat antal patienter att ha hand om. 

 

Men sjukvården behöver mer än fast läkarkontakt. Det behövs en primärvårdsreform.

 

Reformen ska genomföras i syfte att stärka primärvårdsläkarens roll i sjukvårdssystemet och förbättra kontinuiteten för patienterna samt effektivisera sjukvården. Varje läkare ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs.

 

I januariavtalet finns stora delar av Liberalernas sjukvårdspolitik med.

 

Enligt avtalet ska en primärvårdsreform genomföras som säkrar rätten till en fast läkarkontakt. Det står också att det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet.

 

Region Halland arbetar på att ytterligare utveckla vårdvalet för primärvården.

 

En primärvårdsreform i Sverige kommer utgöra grunden för förändringar av vårdvalet.

 

Liberalerna ser fram emot reformer inom primärvården med fokus på den nära vården och inte på akutsjukhusen.

 

 

Tommy Rydfeldt (L), 1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet region Halland, och Anna Starbrink (L), sjukvårdspolitisk talesperson