Sverige. Ett tryggt land, med välfungerande sjukvård, skola, barn-och äldreomsorg? Ja, jag skriver ett frågetecken efter denna mening eftersom vi har en välfärd i vårt land som håller på att kapsejsa. Vi läser om stora barngrupper i förskolan, bristande resurser i skolan, underbemanning i äldreomsorgen, brist på såväl sjuksköterskor som undersköterskor i vården.Vi får höra om beslut tagna över huvudena på oss som arbetar i verksamheterna. Man inför nio timmars arbetstid för nattarbetare, en ren katastrof ur många synvinklar. Att ta bort tio timmars arbetstid genererar inte bara att man får arbeta fler nätter för att få ihop sina timmar, Man får inte heller den återhämtning som behövs för att orka arbeta. Och lönen är densamma. Kungsbacka Kommun väljer att gå fullständigt över huvudet på sin personal inom äldreomsorgen. 
Detta kan ju te sig högst anmärkningsvärt, eftersom kommunen har som motto att: Leverera, samarbeta, välkomna och tänka nytt. Men man tänker inte alls. Det stinker rent ut sagt från härskarhinken. Det heter att vi skall ha hälsosamma scheman, när det egentligen bara handlar om att spara pengar. Det heter också att vi skall ha löner vi kan leva på. Jag funderar mycket på hur många som kan leva på sin lön? Är det ens rimligt att ha en heltidslön på 24.000 kronor per månad, arbeta varannan helg och dessutom finna sig i att arbeta storhelger och sena kvällar för denna peng?
Svaret är såklart NEJ. Frågan är hur man skall få flera att vilja arbeta inom vård- och omsorg när det ser ut som det gör? Vikarier som tas in i stort sett från gatan, utan erfarenhet eller intresse för att arbeta med människor. Bemanningen brister. Ordinarie personal som kämpar för en värdig och fin äldreomsorg. Det finns inte en möjlighet att kunna uppfylla en god patientsäkerhet under dessa villkor. Det saknas över 160.000 undersköterskor fram till år 2035. Denna rapport kom redan år 2015. Och det tickar på. Tick tack, tick tack.
Det är Vi som är välfärden i Sverige. Alla vi som går till jobbet för att ta hand om alla dessa människor som behöver oss. Det är vi som bär Sverige. 
Jag tänker avsluta denna text med att fråga alla ni som läser: Hur vill DU att din ålderdom skall se ut? Om 10, 20 eller kanske 30 år är du där. När den tiden kommer, kommer det inte längre att finnas någon fungerande äldreomsorg. Det kommer inte längre att finnas människor som vill eller orkar arbeta inom vård-och omsorg. Vad beror det på? Jag lägger ut frågan till de ansvariga politikerna i Kungsbacka Kommun. Det behövs en förändring. Och det NU.Upprörd undersköterska