80 procent av alla svenska och arbetsföra män arbetar inom privat sektor. Det är också inom den privata sektorn som män tar ut mindre föräldraledighet.En studie från Göteborgs universitet visar att informella arbetsplatsstrukturer är en av många orsaker till det ojämställda uttaget. Många arbetsplatser saknar strukturer och planer för att dels underlätta för och uppmuntra män att ta ut sina föräldradagar men också för att ersätta en manlig kollega som ska vara föräldraledig. Det menar Philip Hwang, forskare i psykologi som genomfört studien tillsammans med Linda Haas, professor i sociologi.


– De normer som råder på vissa arbetsplatser begränsar pappors möjlighet att dela lika på ledigheten vilket är olyckligt för alla parter, säger han i ett pressmeddelande.


Istället förlitar sig företag på en kultur av medlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för varandra. Det resulterar i att män tar ut kortare ledighet för att inte vara till last för sina kollegor.


Studien visar också att kulturen även har sin grund i bilden av den lojale anställde som någon som prioriterar jobb före familj och barn, vilket även påverkade valet att vara ledig eftersom det i sin tur kunde påverka möjligheten att avancera i företaget. Philip Hwang menar att arbetsgivare tvärtom tjänar på att uppmuntra män att ta ut sin föräldraledighet, eftersom det gör att de får lojala anställda och blir ett attraktivt företag att arbeta i.Inställningen bland företagare i Kungsbacka kommun varierar.


För företaget Tawi är det en ickefråga enligt Lena Claesson, HR-ansvarig.


– Attityden är att det gynnar alla, det finns en öppenhet att alla ska vara föräldralediga, säger hon.


Då någon på företaget annonserat att de ska vara föräldralediga under en längre tid, tas vikarier in för att fylla platsen. Men Lena Claesson säger att de för tillfället inte har så många i den åldern där de flesta brukar skaffa barn.


På Lasses entreprenad i Frillesås är det annorlunda. När någon ska vara föräldraledig får de andra kollegorna täcka upp.


– Det är svårt att få tag på folk i branschen, då får vi försöka pussla inom företaget, säger Vd:n Lasse Gustavsson.


Han säger att han aldrig haft något emot då någon velat vara föräldraledig en längre tid, utan menar att det är upp till var och en. Däremot tycker han att det kan vara en känslig fråga när det kommer till de ekonomiska konsekvenserna för företaget. 


– Det görs investeringar i maskiner som en person alltid kör. Om den personen försvinner, vem ska då köra maskinen? frågar han och fortsätter:


– Men vi har inte haft så många pappor som varit föräldralediga däremot har det varit mammor som varit föräldralediga.


Det resulterar ju i att mamman istället får vara ifrån sitt jobb mycket längre, har du som chef funderat på det?


– Ja, men det är de anställda och deras familj som fattar de besluten.