DEBATT 2022-05-11 KL. 10:44

Debatt: Så kan Halland klara sig bättre i kommande energikriser

Debatt: Så kan Halland klara sig bättre i kommande energikriser

Vinterns höga elpriser och kriget i Ukraina har intensifierat debatten om Sveriges energiförsörjning. Men debatten handlar nästan uteslutande om behovet av ny energiproduktion. Detta trots att energieffektivisering ofta är det billigaste och snabbaste sättet att både minska de egna energikostnaderna och att frigöra energiresurser till annan användning.

EU-kommissionen presenterade den 8 mars åtgärder för att kunna minska importen av rysk gas. Sverige kan bidra med effektivisering av våra byggnader, som ger ökad stabilitet även på den europeiska marknaden. Det har en avgörande påverkan på elpriserna i Sverige.

Omkring 40 procent av all energi i Sverige används till att värma upp eller kyla ner fastigheter och potentialen för effektivisering är enorm. En samhällsekonomiskt lönsam energieffektivisering av byggnader kan frigöra hela 11 TWh el – tillräckligt för att elektrifiera hela Sveriges personbilsflotta, eller öka Sveriges elexport med 40 procent.
Den stora potentialen tydliggörs i Swedisols senaste kartläggning av energianvändningen i flerbostadshus. I Halland ökade energianvändningen per lägenhet med 3,8 procent mellan 2016 och 2020, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 10,4 procent.
Det ger Halland en artondeplats i en jämförelse bland Sveriges 21 län. Variationerna över landet är stora – från en minskning med 20 procent i Jönköpings län till kraftiga ökningar i några län.

Klimatkris och försörjningstrygghet är tillräckliga skäl att öka takten i effektiviseringen, men det finns också enorma ekonomiska fördelar. Under de kommande tio åren kan den samhällsekonomiska besparingen i Sverige uppgå till 180 miljarder kronor, enligt rapporten Grön Logik.
Vi uppmanar beslutsfattare i Halland och övriga landet att agera och har tre förslag:
1. Ta fram en plan för hur länet kan bidra till målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030. Enligt Energimyndigheten nås inte målet med nuvarande åtgärder.
2. Öka kunskaperna bland tjänstemän och fastighetsägare. Använd Boverkets nystartade centrum för energieffektivisering.
3. Fatta beslut om omfattande energirenoveringar av offentligt ägda fastigheter och lokaler. Så skapar ni efterfrågan på tjänster och produkter i länet.
Få åtgärder har så stor potential för säkerhetsläget, klimatarbetet och samhällsekonomin samtidigt. Den svagaste länken i kedjan är den politiska kvickheten, där vi behöver krafttag så snart som möjligt.

Veronica Koutny Sochman
Vd, SwedisolSENASTE TV-NYHETERNA

Hjälp - vi har blivit med höns!
JOBB & PENGAR 2022-05-27 KL. 09:00

Hjälp - vi har blivit med höns!

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fjärås vände underläge till seger
FOTBOLL 2022-05-26 KL. 14:17

Fjärås vände underläge till seger

Veteranrally lockade många
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 11:20

Veteranrally lockade många

Framgångsrikt arbete mot barnfetma
NYHETER 2022-05-26 KL. 09:00

Framgångsrikt arbete mot barnfetma

Victor Palm satsar på film i Los Angeles
FAMILJ 2022-05-25 KL. 20:00

Victor Palm satsar på film i Los Angeles

”Mål behövs men resan är det viktiga”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00
Lanbit i gång igen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.