DEBATT 2022-06-27 KL. 11:00

Debatt: Politiker, ta er en funderare – det är val i höst

Debatt: Politiker, ta er en funderare – det är val i höst

Med anledning av kommunens planer att leverera kyld eller fryst mat i plastlådor en gång/vecka åt våra äldre omsorgstagare i ordinärt boende vill jag gärna komma med några inlägg.
Många av mottagarna är inte i sådant skick att de klarar av att självständigt kunna ta fram värma, lägga upp och servera sig själva. En del har problem med synen, andra har svårt att orientera och röra sig. Det här är en följd av brist på äldreboenden, många gamla tvingas bo kvar i sitt ordinarie hem trots svårigheter att kunna ta hand om sig själv! Hemtjänsten gör nog så gott de kan, men räcker inte till, varken personal- eller tidsmässigt. Med kännedom om de faktiska omständigheterna så tar kommunen på sig ett mycket stort ansvar!

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i högre grad utgå ifrån individens behov och önskemål.
Mat är livsnödvändig och undernäring ökar risken för fallolyckor, sjukdom och minskar möjligheter att klara sig själv, det medför minskad livskvalitet och stora samhällskostnader. Måltiderna är en grundläggande del av omvårdnaden.
I de nationella riktlinjerna för måltider i äldreomsorgen lyfts fem faktorer för bra måltider. individanpassning, kunskap och kompetens, helhetssyn, god samverkan mellan yrkesgrupper, utvärdering av måltidsverksamheten.

Eftersom måltiderna är centrala omsorgsinsatser i såväl ordinärt som särskilt boende och råden härstammar tydligt från Socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2013:3)
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare bedriva systematisk patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. Undernäring räknas som en vårdskada ifall det hade kunnat förebyggas! För omsorgstagarens hälsa och välmående bör måltiden och näringsintaget ha en lika självklar plats som läkemedel!
En samordnad funktion för måltidsfrågor i form av till exempel måltidsombud (det finns ju ombud för nästan allt idag) skulle kanske kunna inrättas, för att lotsa och hjälpa de äldre som inte kan hantera den mat som distribueras åt dem i ordinärt boende.

Kungsbacka kommun borde nog ta en tankeställare innan de nedmonterar välfärden för våra äldre kommuninvånare! Det här slår särskilt mot de absolut svagaste, som inte mäktar med att protestera.
Dessutom undrar man var miljötänket är? Maten ska tillagas centralt och distribueras kors och tvärs över halva Sverige – till och med matinköpen skall ske i en närliggande storkommun. Här värnar man inte om våra lokala handlare (ytterligare ett exempel på kommunens dåliga företagspolicy)
Nej, Kungsbacka kommun, ta en funderare till och betänk att det är val i höst. Vi äldre kommuninvånare tycker mycket illa om att ni (trots överskott i kassan) sparar in på oss äldre och vår välfärd som vi sannerligen betalar och betalat för bland annat via skattsedeln!

Eva Gustafsson Ardfelt,
före detta hushållslärare som undervisat i kost och näringsläraStöld på Fyren
NYHETER 2022-08-19 KL. 19:55

Stöld på Fyren

SENASTE TV-NYHETERNA

Tufft att hitta rätt bostad i Kungsbacka
NYHETER 2022-08-19 KL. 09:00

Tufft att hitta rätt bostad i Kungsbacka

Snart börjar förskolebygget
NYHETER 2022-08-19 KL. 07:36

Snart börjar förskolebygget

50 miljoner satsas i Frillesås – plats för 160 barn

Boende hölls fast – händelsen lex Sarah-anmäls
NYHETER 2022-08-18 KL. 18:27

Boende hölls fast – händelsen lex Sarah-anmäls

Far och son åtalas för alkoholsmuggling
NYHETER 2022-08-18 KL. 16:00

Far och son åtalas för alkoholsmuggling

Debatt: Mopedbilens vara eller icke vara
DEBATT 2022-08-18 KL. 11:00

Debatt: Mopedbilens vara eller icke vara

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-08-19 KL. 19:55
Stöld på Fyren
SPORT 2022-08-19 KL. 15:15
City vände och vann

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Omstridda fordonet ger känsla av frihet

Kungsbacka har blivit ett riktigt fäste för ungdomar som kör mopedbil. Mest av allt är det möjligheten att kunna ta sig fram som lockar.