DEBATT 2022-08-26 KL. 11:00

Debatt: KD arbetar för att varje barn ska må bra

Debatt: KD arbetar för att varje barn ska må bra
Foto: Pixabay

Det finns alltför många barn och unga som mår psykiskt dåligt. I flera regioner är köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) långa, med oacceptabla väntetider, trots förstärkt vårdgaranti på 30 dagar för en första bedömning. Detta gäller även ätstörningsvården. Skillnaderna mellan regionerna är också påtaglig och sammantaget är det en mycket pressad situation för de barn, och deras anhöriga, som väntar på vård.
I Halland har Psykiatrin gjort en nystart sedan drygt tre år tillbaka med nytänkande och innovation som ledord. Den nya inriktningen inleddes med att konsolidera uppdraget både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. På denna grund har sedan arbetet med att förnya och utveckla verksamheterna tagit sin utgångspunkt.

Ett nytt verktyg är digitaliseringen, som möjliggör snabbare och enklare kontakter och hjälp till patienter. Genom att införa ”En väg in” kan vi nu nå patienter på primärvårdsnivå, där en kvalitativ triagering görs och därmed hamnar patienterna på rätt vårdgivningsnivå direkt. Dessutom utvecklas samverkan med andra vårdgrannar, exempelvis socialtjänst och elevhälsa.

Vi vill hävda att detta är ett paradigmskifte inom BUP. Det finns i dagsläget två mottagningar kopplat till En väg in i länet, en i Halmstad och en i Kungsbacka. En ny mottagning kommer också att öppnas i Varberg inom en snar framtid.
Runt om i länet har nya och renoverade lokaler för BUP:s verksamheter också blivit resultatet av senaste årens nysatsningar.
Till detta ska läggas att ett större antal tjänster också har inrättats inom BUP i Halland, tack vare större ekonomiska resurser.
Resultatet har inte låtit vänta på sig. Vi kan nu hantera ett betydligt större antal patienter samtidigt som vi kraftig förbättrat tillgängligheten och höjt kvaliteten i vården.
En nyhet, som också blir verklighet inom kort, är att slutenvården inom BUP i Halmstad kommer att ha 24/7-öppet för de patienter som behöver denna vård.
I och med alliansen i Region Hallands budget för 2023 kommer psykiatrin i Halland att få ett extra budgettillskott på 57 miljoner kronor, av vilka 20 miljoner kronor är avsatta för BUP. Därmed finns goda förutsättningar att möta de stora utmaningar som en ökad psykisk ohälsa hos våra barn och unga innebär, och fortsätta det innovativa arbetet som inletts under innevarande mandatperiod.
Alltför många unga går runt och är osäkra om livet är värt att leva. Kristdemokraterna kommer att slåss för varje barns rätt att må bra och för att de ska få den hjälp de kan förvänta sig i välfärdslandet Sverige.

Lars Gustafsson (KD), ordförande Psykiatrin Halland
Georgia Ferris (KD), ordförande Patientnämnden Halland
SENASTE TV-NYHETERNA

Stal barnkläder för 1 800 kr på Hede outlet
NYHETER 2022-09-25 KL. 16:27

Stal barnkläder för 1 800 kr på Hede outlet

Lerkilsveteranerna ordnade upphämtningen
FOTBOLL 2022-09-25 KL. 15:03

Lerkilsveteranerna ordnade upphämtningen

Historisk skördemarknad
NYHETER 2022-09-25 KL. 14:03

Historisk skördemarknad

Tölös 90-årspresent: ett säkrat kontrakt
FOTBOLL 2022-09-25 KL. 12:31

Tölös 90-årspresent: ett säkrat kontrakt

Nyförvärven levererade omgående
SPORT 2022-09-24 KL. 19:56

Nyförvärven levererade omgående

Skön stämning på allsången
KULTUR & NÖJE 2022-09-24 KL. 18:00

Skön stämning på allsången

Fler nyheter