DEBATT 2022-09-09 KL. 09:00

Debatt: Dags att rädda våra insekter!

Debatt: Dags att rädda våra insekter!

Insekterna är avgörande för att övrigt liv på jorden ska fungera. Många är viktiga för pollineringen, den process där pollen överförs mellan blommor så att växter kan ge frukt. Pollinatörerna får nektar och pollen som mat till sina larver. Insekterna kompletterar varandra genom olika krav på värdväxter och livsmiljöer, såsom odlingslandskapets blomrika marker, skogar, våtmarker, stränder eller karga fjällhedar.

I en studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet bedömdes att av 13 400 studerade insektsarter visade sig omkring en tredjedel använda pollen eller nektar som mat. Några var fjärilar, andra steklar, tvåvingar eller skalbaggar.
Men alla dessa pollinerande insekter är hotade.
Flera undersökningar har visat på en katastrofal minskning med omkring 80 procent av insekterna under de senaste tjugo åren.

Naturvårdsverket påpekar att detta kan få mycket allvarliga konsekvenser för vår och hela världens livsmedelsförsörjning. Orsaken till minskningen är att livsmiljöer försvinner och en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel och klimatförändringar. Det går sämst för insekter nära jordbruksmarker.
Kemiska bekämpningsmedel kan ha en direkt eller indirekt påverkan på pollinatörerna. Vid direkt påverkan utsätts insekterna för bekämpningsmedel direkt i fält. Indirekt påverkan kan vara att larvernas mat försvinner på grund av att ogräsmedel förhindrar tillväxt av nektar- och pollenproducerande blommor och värdväxter.

EU:s strategi ”Från jord till bord” har mål om att kraftigt minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, bland annat genom utveckling av andra växtskyddsmetoder samt ökad ekologisk odling.
Miljöpartiet vill ge mer stöd till lantbruket för omställning till ekologisk odling, återskapande av naturbetesmarker och andra miljöinsatser.
Vi vill också öka andelen ekologisk mat i de offentliga köken både i Kungsbacka kommun och i Region Halland.

Elisabeth Sahlsten
Karin Färnlöf Clarin
Miljöpartiet de grönaSENASTE TV-NYHETERNA

SD besvikna
NYHETER 2022-09-27 KL. 11:15

SD besvikna

Alliansen fortsätter styra i Kungsbacka

Populära badet får nya toaletter och duschar
NYHETER 2022-09-27 KL. 08:00

Populära badet får nya toaletter och duschar

NYHETER 2022-09-27 KL. 06:59

"Säkerheten har högsta prioritet"

Talmansomröstning första punkten i riksdagen
NYHETER 2022-09-26 KL. 20:00

Talmansomröstning första punkten i riksdagen

Jan Riise (Mp) och Carita Boulwén (Sd) första dag på nya jobbet innebar framröstningar av fyra talmän.

Kommunen rustad inför höstmörkret
NYHETER 2022-09-26 KL. 17:00

Kommunen rustad inför höstmörkret

Högen med trasig belysning har betats av

Fler nyheter