Borgmästargatan görs om och får ny cykelbana och nya träd.

FOTO: Kristian Alm

Än så länge är det bara ett p-hus, men inom några år ska kvarteret vara täckt med bostadshus, och ett stråk skapas från innerstaden till Kungsmässan. Inför den förändringen bygger kommunen om Borgmästaregatan från ån bort till rondellen vid Varlavägen.
Det kommer att bli ny cykelbana, ny busshållplats och p-platser för bilar längs med vägen.
De 29 pilträden har tagits bort.
– Vi kunde flytta 12 av dem till Hede, men resten gick inte att rädda, de stor för nära kablar, säger projektledare Annica Svensson.
I stället ska det planteras 14 nya träd av arten zelkova serrata, en asiatisk almvariant.

Under byggnationen stängs gångbana och parkeringsplatser längs med norra delen av Borgmästaregatan av. Vid kortare tillfällen kan även norra körfältet på Borgmästaregatan stängas av. 
Arbetet ska vara klart vintern 2019/20.