Kungsbacka kommun borde inte bevattna alla kommunala fritidsanläggningar med dricksvatten. Detta anser Anders Eriksson (C) som yrkar att Teknikförvaltningen ska se över om det går att använda vatten från ån i stället.

– Det är onödigt att använda dricksvatten. Det är ett livsmedel. Vi behöver inte bevattna fotbollsplaner och liknande med ett livsmedel, säger Anders Eriksson.
Enligt honom vattnar man redan andra utemiljöer i kommunen med vatten från ån, som exempelvis rondeller. Han vill därför utreda om även fritidsanläggningar skulle kunna vattnas med samma vatten.