15 Februari 2019 13:38 | Ingrid Höglind

Härom veckan var jag på ett intressant möte. Det handlade om att kulturlokalerna i Kungsbacka behöver skalas upp. Stora salen på Skansen var proppfull, när Norra Hallands Konstförening presenterade sin idé om bygge av ett konstmuseum med konsthall i kvarteret Ejdern. Först var jag tveksam. Inte till att fler lokaler behövs, men till att kulturlokaler separeras från varandra.

 

När jag var med och byggde kulturhuset Fyren hade vi den bestämda åsikten att kulturgenrer bör samsas och genom gemensam plats möta och berika varandra. Vi hade då planerat och låtit rita ett betydligt större kulturhus, som olyckligtvis kom att bantas på grund av sparnitiska politikers intåg i politiken. Vi fick frågan om huset skulle fungera ändå. Trots att vi visste, att det skulle bli för litet, svarade vi ja, för något var bättre än inget. Men nu har 25 år gått och det visar sig att vi hade rätt – kulturen behöver mer ytor! Konstvänner vill ha museum och en konsthall, som kan visa större intressanta utställningar, teateramatörer vill bevara åtminstone delar av Alléskolan och även andra kulturföreningar behöver lokaler. Allt detta behövs liksom ett museum av denna tidnings tryckeri. Det är unikt, eftersom det var det sista i Europa, som använde sig av blytryck.

 

Mötet kom att diskutera mer än konst och plötsligt såg jag för mig hur ett kulturstråk växte fram. Och då är jag med! Som jag ser det skulle det sträcka sig från Fyren längs ån mot Ejdern och Alléskolan med en passage över ån som arkitektoniskt kunde formas till ett spektakulärt konsthus. Hus ovan vatten byggdes i Florens redan på 1300-talet och helt nyligen i danska Vejle, så det bör inte vara någon omöjlighet. Förbindelsen skulle gå mot Innerstaden. Nybyggda filmhuset Facklan blir en magnet där. Kyrkskolan kan bli en annan, om det återskapas som det sorgligt nedlagda Konstnärshuset. En tredje skulle ett tidningsmuseum vid Norra Halland kunna bli, och därefter fortsätter stråket till Kungsbacka Teater. Det gäller att tänka stort den här gången!

 

Helheten blir en hållbar och upplevelserik länk genom staden med såväl livsrum och möjligheter för kulturen som närkontakt mellan de olika delarna i det nya centrum, som nu växer fram. Som konstnären Åsa Berndtsson sade på mötet är det dags att visa att Kungsbacka är mer än handel. Uppseendeväckande form och innehåll i kulturen är minst lika lockande.

 

Handsken är kastad. Hög tid för alla kulturvänner att kliva upp på barrikaderna och gemensamt kämpa för att få hjälp av politiker, sponsorer och EU med att samtidigt skapa en kulturkommun av rang som en attraktiv och levande stadskärna.