Våld och kränkningar ser i två års tid ut att ha varit vardag för en elev vid en skola i Kungsbacka. Nu får skolan svidande kritik av Skolinspektionen.

FOTO: Pixabay

Det var i slutet av mars förra året som Skolinspektionen fick kännedom om missförhållandena på skolan i Kungsbacka. Då anmälde vårdnadshavarna till en elev med särskilda behov att deras barn for illa.

Enligt anmälan fick eleven inte det undervisningsstöd barnet var berättigat till. Men vad värre var: skolan hade inte agerat mot ett flertal kränkande våldshandlingar som eleven utsatts för.

Utsattes för våld i skolan

Enligt anmälan till Skolinspektionen ska barnet från mars 2018 till oktober 2019 ha utsatts för våld i skolan – vid 15 olika tillfällen.

Vid ett av tillfällena uppges en pedagog ha tagit hårt i eleven. I de övriga 14 fallen uppges barnets skolkamrater ha utövat olika former av våld mot eleven.

Brott mot skollagen

Nu agerar Skolinspektionen. Kritiken mot skolan är svidande. Bland annat har skolan brustit i sin skyldighet att upprätta en åtgärdsplan gällande elevens stödbehov. Att elevens stödbehov inte kontinuerligt följts upp betecknas också som en brist. Så allvarlig att den utgör brott mot skollagen.

I fråga om de kränkningar och våldshandlingar eleven ska ha utsatts för konstaterar Skolinspektionen att skolans utredning och dokumentation av händelserna är så undermålig att det i flera fall är svårt att avgöra ifall den utsatta eleven varit föremål för kränkande behandling eller ej.

Berättade inget för rektorn

I Sverige har all skolpersonal lagstadgad skyldighet att anmäla alla händelser som skulle kunna utgöra kränkande behandling till sin skolledning, utan att först göra någon egen värdering av hur allvarlig händelsen är. Skolledningen ska föra informationen vidare till skolans huvudman – som i detta fall är Kungsbacka kommun.

Så har inte skett i det aktuella fallet.

I flera fall har skolpersonalen istället nöjt sig med att beteckna det som hänt som olyckshändelser eller konflikter i vilka den utsatta eleven själv varit aktiv. Med hänvisning till det har de struntat i att föra information om händelserna vidare till skolans rektor.

Struntade i att utreda

Skolinspektionen konstaterar även att skolans anställda i flera fall helt eller delvis underlåtit i att utreda händelser som inträffat utom synhåll för skolpersonalen, så att det blivit omöjligt för Skolinspektionen att i efterhand klarlägga vad som egentligen hänt.

Enligt Skolinspektionen är skolans agerande även på detta område så bristfälligt att det strider mot skollagen.

Kan få betala skadestånd

Den anmälda skolan får nu fram till 14 april på sig att åtgärda missförhållandena, så att skollagen efterlevs och så att den utsatta eleven får det stöd barnet har lagstadgad rätt till. Samtidigt åläggs Kungsbacka kommun att vidta åtgärder som leder till att skolpersonalens anmälningsskyldighet efterlevs. Vilka åtgärder som vidtagits ska redovisas skriftligt till Skolinspektionen, också det senast 14 april. Den anmälda skolan kan även komma att bli skadeståndsskyldig.

Annons

KOMMENTERA ARTIKELN

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.