Syftet med anhöriggruppen är att man ska få ökad kunskap om missbruksproblematik och hur man kan hjälpa till att påverka en närstående.

Fokus på träffarna är kommunikation och eget mående och gruppen vänder sig till personer över 20 år som har en närstående som missbrukar.

Gruppen startar den 25 februari. Mer information finns på kungsbacka.se

Man blir inte registrerad i några kommunala register och träffarna är kostnadsfria.

Sista anmälningsdagen är 20 februari.

 

Mer information om hur du kan få hjälp eller hjälpa någon med missbruk:
Stöd och missbruk