Det var 15.55 igår som den 85-åriga kvinnan blev påkörd av en personbil på Gottskärsvägen i höjd med Bronsvägen.

– Enligt anmälaren hände det på ett övergångsställe och det är inte så mycket mer att säga än att det var mörkt och att bilföraren inte har sett henne. Kvinnan ligger på intensiven och är stabil, men hon är svårt skadad, säger trafikutredare Bo Månsson, polisen Kungsbacka.

Det finns inga uppgifter huruvida kvinnan hade reflexer eller inte. Bilföraren är en 19-årig man och bilen han körde har tagits i beslag.

– Bilen ska undersökas för att utesluta om det är tekniska brister som varit orsak till olyckan, säger Bo Månsson.

Olyckan utreds som vållande till kroppskada, men bilföraren har inte delgivits misstanke om brott.

– Vi vet för lite. Det kan också handla om eventuell vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet är ett brott mot trafiklagen och där krävs ett medvetet risktagande, i princip ett uppsåt. Medan vållande till kroppsskada är lite mer generellt, där räcker det att man varit oaktsam. Vi går vidare med utredningen. Vittnen ska höras och bilen undersökas, säger Bo Månsson.