Arbetet med detaljplanen för Björkris 2 pågår för fullt. En knepig fråga är hur området ska knytas ihop eftersom tanken är att det ska byggas på båda sidor Göteborgsvägen.

Samtidigt vill man alltså ge plats för ett så kallat vård- och omsorgsboende med 120 platser strax norr om bostadsområdet.

Om boendet ska ligga väster eller öster om Göteborgsvägen har diskuterats, men på kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i veckan satt man ner foten: det blir väster om vägen. I vilket fall krävs det en ny avfart, antingen i form av separat körfält eller rondell.

Detaljplanearbetet ska komma igång snarast, för att kunna synkas med bostadsområdet.

 

Björkris 2 planeras på båda sidor av Göteborgsvägen. Strax norr om ska det bli ett äldreboende, i någon av cirklarna på kartskissen.