ÅSIKTER 2022-03-11 KL. 11:00

Debatt: Strålskador eller störd utsikt

Debatt: Strålskador eller störd utsikt

Nyligen vid sammanträdet i nämnden för Miljö och hälso-skydd i Kungsbacka. Ett ärende var ”Svar på kommunstyrelsens remiss över nya regionala beredskapsplaner för kärnenergiberedskap”. Vad ska man göra vid ett haveri nära eller långt bortifrån? Ringhals kärnkraftverk finns nära.

Delplaner finns för bland annat utrymning, strålningsmätning, inomhusvistelse och jodtabletter, sanering och larm.
Det frågades om samhällsviktiga verksamheter som dricksvattenanläggningar, avloppsreningsverk och strömförsörjning ska upprätthållas i händelse av utrymning på grund av ett radioaktivt utsläpp? Kanske behövs de inte när alla ska utrymma? Skyddsrum? Nej, vi ska ju ta oss långt härifrån. Hur blir det med djuren? Ska de lämnas kvar? Vem ger dem mat? Ska de alla avlivas? Kanske ändå oätliga?
Det finns en saneringsplan med syfte att beskriva planer för sanering efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnteknisk olycka. Skala av det översta jordlagret och lägga dit ”rena jordmassor”. Men, var hittar man dessa rena massor?

Var ska man lägga avfall och jordmassor som är radioaktivt påverkat? Det behövs mellanlager och slutförvar (deponier) för detta.

Ett annat ärende vid samma möte rörde remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft. Kommunen vill betona vikten av det kommunala planmonopolet. Kanske viktigt att kunna säga nej till vindkraftverk som stör utsikten. En obruten horisontlinje är ju så viktig!

Men vad händer om ett vindkraftverk havererar? Det kanske kan tappa vingen? Hydraulolja kan läcka från maskineriet? Det kanske faller plastbitar från ytskiktet ner i havet? Det behövs inga beredskapsplaner för vindenergiberedskap.

Elisabeth Sahlsten,
Miljöpartiet de grönaSENASTE TV-NYHETERNA

Hjälp - vi har blivit med höns!
JOBB & PENGAR 2022-05-27 KL. 09:00

Hjälp - vi har blivit med höns!

Kanske privatisering - men inte nu
KULTUR & NÖJE 2022-05-27 KL. 07:00

Kanske privatisering - men inte nu

Nya arbetssätt ska ge fler tillgång till Kulturskolan

Resor under pandemin blev till bok
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 17:00

Resor under pandemin blev till bok

Åsabon Jan Hansson hittade nya favoritstäder

Fjärås vände underläge till seger
FOTBOLL 2022-05-26 KL. 14:17

Fjärås vände underläge till seger

Veteranrally lockade många
KULTUR & NÖJE 2022-05-26 KL. 11:20

Veteranrally lockade många

Framgångsrikt arbete mot barnfetma
NYHETER 2022-05-26 KL. 09:00

Framgångsrikt arbete mot barnfetma

Victor Palm satsar på film i Los Angeles
FAMILJ 2022-05-25 KL. 20:00

Victor Palm satsar på film i Los Angeles

”Mål behövs men resan är det viktiga”

Fler nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2022-05-27 KL. 16:00
Lanbit i gång igen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Fångar legendarer under promenad

Fångar legendarer under promenad

Det är ”raidhour” och utanför Villa Solbacka har ett 20-tal personer samlats. Ikväll finns chansen att fånga legendariska Pokémon. – Vissa Pokémon måste man vara flera för att fånga, tanken med det är att man ska samarbeta, säger Malin Börjesson som i stort sett dagligen spelar Pokémon GO.