Replik till artikel om Marie Hoffman.

Att Marie Hoffman fått så dåliga referenser av sin tidigare chef, trots att hon arbetat inom yrket åtskilliga år, verkar minst sagt besynnerligt. Jag anser att man bör göra en ordentlig och opartisk utredning i ärendet. Marie H bör snarast koppla in facket.

Det är mycket möjligt att felet ligger hos Marie Hoffmans chef. Personalomsättningen skvallrar faktiskt om att så kan vara fallet.

Som chef måste man kunna ta kritik från sina medarbetare. De kan många gånger se vad som kan göras bättre. Tyvärr finns det en kategori kvinnliga chefer, som är väldigt rigida och vet precis allting bäst…

Det är förskräckligt att läsa hur man förstört för Marie Hoffman. Det stinker hämnd lång väg. Kan aldrig tro att sådan förföljelse kan vara tillåten.

Att komma på tvärs med chefen får absolut inte vara avgörande för en anställning i vikariepoolen. Det finns något som heter provanställning. Det är då upp till den nya chefen att avgöra om man är nöjd med den nya medarbetaren.

Monika Lindström, Kullavik