Genom att erbjuda hälsosamtal till alla 40-åringar hoppas regionen kunna minska ohälsan högre upp i åldrarna.Region Halland tar därmed tar efter sju andra landsting. Där har man sett goda resultat och minskat riskfaktorerna för hjärt-, kärlsjukdomar.


Som vanligt är det inga konstigheter bakom den förbättrade hälsan. Det handlar om att motionera och äta hälsosamt, vara sparsam med alkoholen och inte röka.


Det svåra att är att följa råden, och där kan samtalen få en betydelse.


Politikerna i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott har nu beslutat att ge samtliga vårdcentraler i uppdrag att från och med 2018 erbjuda alla 40-åringar provtagning och samtal.


Region Hallands kostnad beräknas till 4,5 miljoner kronor per år. Då har man utgått från att hälften av Hallands 40-åringar nappar på erbjudandet, vilket motsvarar drygt 1 800 personer.