Vädret idag
Regn
7°C
Prognos april 23, 2018
dag
Regn
12°C
 
V: Vi driver på om både arbetsmiljö och rekreation

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt attall makt utgår från folket. Vi anser att de politiska uppdragen bara är till låns och inget man ska sko sig på. Vi röstade blankt nej till att höja arvodena för Kungsbacka politiker. Vi anser att politikers löner ska vara skäliga och det polit... Read more...