Signatur: Föräldrar till funktionshindrade barn/ungdomar
”Livet är en gåva som det inte går att sätta en prislapp på.” Men detta sker i dag i Kungsbacka.
För att inkludera barn/ungdomar med funktionshandikapp vill förvaltningschef Anette Liedström Hjorth med chefer och rektorer, låta de utvecklingsstörda ha sin LSS fritids (korttids) på den skolan som de redan går på. Motivet är inkludering för fritidsverksamheten såsom de normala barnen har.Blir förslaget verkligt slår det hårt mot de utvecklings- störda. Dessa med helt annan plattform än normalbegåvade. Socialt sammanhang slås sönder där grundsärskolan och gymnasiesärskolan i dag har utbyte på just LSS fritids (korttids) i Sommarlustskolan över åldersgränser.Taxiresor är ett argument som belastar enligt tjänstemän, men dessa personer kommer alltid åka taxi.Är man påläst om nuläget i LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – och vad som sker, förstå man väl att ordförande i nämnden för Gymnasie- och vuxenutbildningen, Ulrika Landergren (L) på sist nämndmöte säger det som hjärtat är fullt av: ”De (lokalerna Sommarlustskolan där de funktionshandikappade i dag har sin LSS – fritids/korttids) skall användas till annat!”

Det blir bekymmersamt och motsägelsefullt när hon å ena sidan pläderar: ”Det viktiga är att det blir bra och tryggt för de funktionshandikappade” (NH 180316) och sedan på nämnd- möte (180314) säger: ”De (lokalerna) skall användas till annat!”Detta är dubbelmoral!Lova runt och hålla tunt – är detta L:s slogan?Ni politiker (borgerlig majoritet) stå upp och säg som det är: Vi följer nuvarande regeringsdirektiv LSS (släpptes 160526) där man betonar nedskärningar och kostnader. En nyligen pensionerad fritidspedagog (politiskt aktiv) säger: ”Fritids skall vara något som avviker från skolan men också något som förstärks för bar- nen. Man skall satsa på personalen men i takt med att man vill skära ned fritids, så tröttnar personalen och blir till slut tysta. Men det är också viktigt att tänka framåt, framtid. Inte bara 4 år (mandatperiod) utan framtid.”

I Sverige och Kungsbacka 2018 är det Sparår för de handikappade och Valår.Det är hårt som förälder och sakligt insatt att se hur tjänstemän/politiker är så lite insatta eller mera rätt: inte vill förstå, inte lyssna. Dessa har redan bestämt sig. Är detta demokrati?De handikappade har lite krav, men ”de som vet” vill beröva dem den gemenskap som de redan har i mycket begränsad form och exkludera dem än mer, men det låter så fint med: ”vi vill inkludera även LSS fritids (korttids)”.”Rör inte fungerande verksamhet” är ledord, men inte i lilla Kungsbacka, där söndrar vi Ung resurs, för de skall anpassas. För vems skull och till vad?Publicerat i tidningen 2018-03-27