Vädret idag
Molnigt
2°C
Prognos januari 21, 2019
dag
Kastbyar
3°C
 

Detaljer finslipas för att skydda valet

Risken för påverkan av främmande makt, fejkade nyheter och it-säkerhet diskuteras nationellt. Lokalt ligger fokus på säkerheten kring rösträkningen, transporterna av valsedlar och att motverka hot mot politiker. På alla nivåer är säkerhet i fokus inför valet på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Polisen känner till var alla vallokaler finns, och skulle det hända någonting kan man snabbt vara på plats.

 

I upptakten till det franska presidentvalet byggde en fjärdedel av de politiska nyheter som delades på Twitter i Frankrike på avsiktlig desinformation, har en studie från Oxforduniversitetet visat. Desinformation och fejkade nyheter i sociala medier anses utgöra ett hot även mot årets val i Sverige. Höger- och vänsterextrema rörelser och påverkan från främmande makt är andra huvudsakliga hot, enligt en analys av

Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, regeringen och polisen.

På lokal nivå är det kommunernas valnämnder som huvudansvaret för är att hålla valprocessen säker. I Kungsbacka har nämnden sitt nästa sammanträde den 9 april – exakt fem månader före valet. Då är säkerheten en av punkterna på dagordningen.

– Det svenska valsystemet är i grunden ett robust system. Bland det värsta som skulle kunna hända är någon typ av cyber-angrepp mot valsystemet, men själva rösträkningen är svår att påverka på det sättet eftersom väldigt mycket fortfarande sker manuellt, säger valnämndens ordförande Alf Olofsson (S).

– När det gäller den fysiska säkerheten tycker jag att den är god. Polisen känner till var alla vallokaler finns, och skulle det hända någonting kan man snabbt vara på plats, säger han.

 

Nämnden kartlägger med hjälp av myndigheterna inför valet noga vilka svaga punkter som finns. Transporten av valsedlar, från vallokaler och förtidsröstning och sedan vidare till länsstyrelsen i Halmstad, bedöms utgöra en sårbar länk i kedjan. Alf Olofsson öppnar för diskussioner och beslut under våren gällande ökad beredskap och ökad bevakning kring just transporterna:

– Vissa transporter är känsligare än andra, framförallt transporten till Halmstad med alla valsedlar. Det viktiga är att polisen har koll på vilka transporter vi gör och det kan förstärkas ytterligare. Man kan diskutera om de här transporterna borde bevakas av polis, det är så pass viktiga handlingar som ju är avgörande för att valet ska kunna genomföras, säger han.

 

 

Skaffa den digitala versionen av papperstidningen här

 

 

Alf Olofsson har haft uppdrag i nämnden sedan mitten av 1990-talet och har märkt ett stadigt ökat fokus på säkerhet i samband med val och menar att medvetenheten är mycket högre i dag jämfört med i början av hans politiska bana.

– Men man ska inte heller blåsa upp risker, då kan det bli så att man själva är med och skapar risker och triggar personer, säger han.

 

Christian Johansson (M) ledamot i valnämnden håller med om att säkerheten har en större plats än tidigare i valupptakten.

– Vi måste dra lärdomar av hur det har gått till i valen i till exempel Frankrike och USA och förstå hur valsystemet och valdeltagandet kan påverkas av missledande information. Det är viktigt att vi från valnämnden lokalt når ut med korrekt information om hur röstning går till och varför det är så viktigt att rösta. Det är frågor även för partierna att arbeta med.

 

 

Fakta: Hoten mot valet

  • Med drygt fem månader kvar till valet pågår det förberedande säkerhetsarbetet för fullt. 
  • Lokalt är det kommunens valnämnd som ansvarar för genomförandet av valet. Nämnden har på sina sammanträden i april och maj just säkerheten som en punkt på dagordningen.
  • En handbok kring personlig säkerhet har skickats ut till politiskt aktiva från Säkerhetspolisen eftersom man ser en ökad risk för hot och våld.
  • Nationellt har Säpo, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utöver hot och våld mot politiker identifierat flera tänkbara faktorer som riskerar att störa valet. Falska nyheter i sociala medier, inhemska extrema rörelser samt påverkan från främmande makt är de huvudsakliga hoten, enligt myndigheternas bedömning.

 

 

Säkerhetskontroll: Nya vallokalen klarade kraven

 

Tillgänglighet, utrymningsvägar, brandsäkerhet och möjlighet till avskildhet vid röstningen. En rad säkerhetskrav ställs på lokalerna där det ska röstas i september. Norra Halland hängde på när Björkrisskolans matsal synades för att bli godkänd som ny vallokal.

 

Vallokalerna håller öppet mellan klockan 8 och 20 på valdagen. 1 100 personer har matsalen som sin vallokal. Kristina Gudmundson och Christer Hansson ger tummen upp för lokalens säkerhet och tillgänglighet. Foto: Nils Jönsson

 

– Redan här börjar vi titta på hur det ser ut; är skyltningen ok så att folk vet var de ska gå in, är entrén tillgänglighetsanspassad så att det går att ta sig in med rullstol och finns det tillräckligt med plats att stå i kö, förklarar kommunens valsamordnare Kristina Gudmundson.

Norra Halland är på Björkrisskolan tillsammans med henne och Christer Hansson, enhetschef för säkerhet på förvaltningen Service och fastigheter, för att inventera matsalen, som i det här valet är en av två nya vallokaler i kommunen.

– Här kommer valskärmarna att placeras ut så att man kan ställa sig bakom skärmar och rösta. Det här är en stor lokal så här går det lätt att sprida ut dem så att det blir tillräckligt avstånd, konstaterar Kristina Gudmundson när hon går igenom checklistan med krav som alla vallokaler måste uppfylla för att bli godkända.

 

 

Läs fler artiklar inför valet här

 

 

I valet 2014 fanns drygt 58 000 röstberättigade i kommunen. I det här valet har knappt 62 000 personer möjlighet att säga sitt i riksdags-, kommun- och landstingsvalen – i 43 olika vallokaler.

Utöver att en vallokal ska vara lättillgänglig och det ska vara ordning och reda på utrymningsvägar, brandsäkerhet och finnas möjlighet till avskildhet vid röstningen så måste en vallokal också vara värdeneutral, utan någon politisk eller religiös anknytning. Inför valet får polis och räddningstjänst information om på vilka platser röstning sker för att vara redo vid eventuella incidenter. Kommunen sätter däremot inte in några extra väktare vid någon av vallokalerna, berättar Christer Hansson.

– Vi har ju även i vanliga fall väktare som regelbundet gör ronderingar vid till exempel skolor, hittills har vi inte haft någon extra hotbild för just vallokaler, men dyker det upp någonting kan vi styra om de ordinarie ronderna, säger han.

 

Björkrisskolan får efter inspektionen godkänt utan anmärkning och står nu redo att ta emot de drygt tusen personer som har matsalen som sin vallokal den 9 september.

 

Nils Jönsson
Reporter nils.jonsson@norrahalland.se 0300-52 13 58

TYCK TILL: Kommentera artikel

Kommentera detta inlägg

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

NYHETER

DebattLäs mer >>

ANNONSTYCK TILL:

Ständigt nya byggprojekt – växer Kungsbacka för fort?

Visa Resultat

Loading ... Loading ...

Diskutera TYCK TILL

Kommentera

DET HÄNDERLäs mer >>

Fredag 18 januari 

kl 9–11.30 Öppen förskola i Tölö församlingshem. För barn 0-5 år i vuxens sällskap.

Kl 10–12 Drop-in kafé på Anhörigcenter, Västergatan 23. 

kl 11.30-13 Fairtrade café i Tölö församlingshem. 

Lördag 19 januari

kl 11–15 Vernissage i Kungsbacka konsthall. Fredrik Lindqvist – Tell me a story. Invigningstal kl 13 och samtal med konstnären.

kl 11–14  Släktforskningens dag på Fyren. Tema:...

Läs Mer

Så här funkar eNH!